Tijdelijke grenswaarden NO2 en PM10

Vraag

Wat zijn de tijdelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit?

Antwoord

Gedurende de derogatieperiode gelden er op grond van de richtlijn tijdelijke overschrijdingsmarges. Die zijn in de Wm opgenomen als grenswaarden. Tot 2015 geldt er voor stikstofdioxide (NO2) een verhoogde grenswaarde van 60 microgram (jaargemiddelde), resp. 300 microgram (uurgemiddelde) . Tot 2011 geldt er voor fijnstof (PM10) een verhoogde grenswaarde van 48 microgram (jaargemiddelde) en 75 microgram (24 uurgemiddelde, maximaal 35 dagen per jaar te overschrijden). De verhoogde waarden zijn opgenomen in de voorschriften van bijlage 2 van de Wet milieubeheer (voorschrift 2.1a en voorschrift 4.2). De NIBM-grens is overigens 3% van de grenswaarde van 40 microgram.

Het NSL waarborgt dat in de derogatieperiode de tijdelijke grenswaarden niet worden overschreden. Daarmee is overigens tegelijk ook bij besluitvorming op grond van het NSL geborgd dat deze tijdelijke grenswaarden niet worden overschreden.