Definitie NSL-gemeente

Vraag

Wanneer valt een gemeente onder het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)?

Antwoord

Een gemeente valt onder het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) als de gemeente in een regio ligt waarvoor een regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (RSL) is opgesteld, te weten Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noordvleugel, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. De begrenzing van deze RSL-gebieden, met uitzondering van de Noordvleugel, is bepaald door de bestuurlijke grenzen van de provincies. De begrenzing van de Noordvleugel is aangegeven op bladzijde 31 van het NSL. Alle gemeenten binnen deze provincies zijn NSL-gemeenten en kunnen dus:

  • projecten die zijn opgenomen in het NSL, onderbouwen met het NSL
  • projecten en maatregelen in het NSL wijzigen, vervangen en toevoegen door middel van een melding, als bij de melding aannemelijk wordt gemaakt dat dat per saldo past binnen het NSL of in elk geval niet in strijd is met het NSL

NSL-gemeenten dienen jaarlijks tussen februari en 1 mei te rapporteren over de voortgang in de uitvoering van projecten en maatregelen uit het NSL en de effecten daarvan op de luchtkwaliteit in voortgangsformulieren (zie NSL - Monitoring en rapportage).


Zie ook