Beperkingen bij gebruik Nieuw Nationaal Model

Vraag

Welke beperkingen gelden er bij berekeningen met het Nieuw Nationaal Model?

Antwoord

Voor berekeningen met het Nieuw Nationaal Model gelden de volgende beperkingen:

- Beperkingen aan de modelinvoer

Bron:

  • de bronhoogte is minimaal 1,0 meter
  • de bronhoogte moet groter zijn dan de ruwheidslengte en kleiner dan 600 meter
  • de brondiameter is minimaal 0,1 en maximaal 30 meter
  • lijnbronnen (zoals wegen) zijn niet door te rekenen
  • de oppervlaktebron is rechthoekig van vorm, de hoogte is standaard 1,5 meter.

Gebouw:

  • per bron kan maximaal één gebouw worden ingevoerd
  • lengte en breedte van een gebouw zijn maximaal 999 meter, de hoogte is maximaal 200 meter.


- Beperkingen aan de modeluitvoer

  • NO2-berekening van een oppervlaktebron is niet mogelijk
  • (natte) depositie is niet mogelijk binnen een oppervlaktebron.