Bomen langs wegen en luchtkwaliteit

Vraag

Wat is het effect van vegetatie (bomen) op de luchtkwaliteit langs wegen?

Antwoord

Langs de snelweg
Het effect van loof- en naaldbomen op fijnstof of stikstofdioxide direct langs de snelweg is nauwelijks aantoonbaar. Deze conclusie trekken (internationale) luchtkwaliteitexperts op basis van meetgegevens. Deze gegevens zijn verzameld tijdens drie grootschalige praktijkonderzoeken die binnen het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (2009) zijn uitgevoerd.

Er zijn wel wat kleine effecten, wanneer er bomen langs de snelweg worden geplant. Dan gaan de concentraties van verontreiniging direct langs de snelweg enigszins omhoog. Op wat grotere afstand (50-100 m) van de weg gaan de concentraties juist wat omlaag.

In de stad
In stedelijke situaties kan vegetatie een negatief effect op de luchtkwaliteit hebben. Door de aanwezigheid van vegetatie in of langs straten neemt de windsnelheid namelijk af. Als gevolg hiervan gaan de concentraties van alle stoffen die door het verkeer worden uitgestoten omhoog. Meer informatie vindt u in het RIVM-rapport "Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit" uit 2011.

Binnen standaardrekenmethode 1 (binnenstedelijke wegen) is dit verwerkt in de bomenfactor. Deze waarde is voor standaardsituaties gelijk aan 1. Zijn er meerdere bomen aanwezig, kan deze worden verhoogd naar 1,25 of 1,5. In die gevallen zal de verspreiding van de verschillende stoffen minder goed zijn dan in de standaard situaties. De uiteindelijk berekende concentraties zijn hoger.