Saneringstool, Rapportagetool en Monitoringstool

Vraag

Wat zijn de overeenkomsten en wat is het verschil tussen de Saneringstool, de Rapportagetool en de Monitoringstool?

Antwoord

In het onderstaande vindt u een overzicht van de verschillende tools.

Saneringstool

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gericht op het tijdig halen van de luchtkwaliteitsnormen, en daarmee op toekomstige jaren (2011/2015). De Saneringstool vormt de rekenkundige onderbouwing van het NSL. De Saneringstool bevat daartoe prognoses van verkeersgegevens, omgevingskenmerken, projecten en maatregelen. De Saneringstool berekent de te verwachten luchtkwaliteit.

Rapportagetool

De jaarlijkse rapportage is een terugblik, bedoeld om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te geven van luchtkwaliteit in het afgelopen jaar. De rapportage is bedoeld om aan de jaarlijkse rapportageverplichting aan de EU te voldoen. De planning en doelstelling van het NSL en de rapportage verschillen daarom van elkaar. Vandaar de noodzaak voor gescheiden trajecten met ieder een eigen tool.

Rapportage vond tot en met 2009 plaats met behulp van een rapportageversie van de Saneringstool (verder te noemen: ‘Rapportagetool’).

Monitoringstool

In 2009 vond de rapportage voor het laatst met de Rapportagetool plaats. Sinds het vaststellen van het NSL, wordt de rapportageronde meegenomen in de jaarlijkse monitoring van het NSL. De Rapportagetool en de Saneringstool zijn nu geïntegreerd in één tool: de Monitoringstool.