Accorderen gegevens en sluiting MR 2022

Gepubliceerd 31 mei 2022

In 2022 vindt voor de laatste keer de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 31 mei 2022.

Accorderen gegevens en sluiting monitoringsronde 2022

Het einde van de Monitoringsronde 2022 nadert; de sluitingsdatum is 1 juni 2022!
Heeft u de gegevens al geactualiseerd én geaccordeerd? Stop dan met lezen; wij danken u voor uw bijdrage aan de monitoring luchtkwaliteit.

Aandacht voor:
  • sluiting monitoringstool: op 1 juni om 16.00 uur voor verkeer én veehouderijen
  • actualiseren van verkeers- en veehouderijgegevens in de monitoringstool z.s.m. afronden
  • accorderen: na controle de gegevens accorderen in de monitoringstool
  • voortgangsformulieren van projecten en maatregelen bijwerken én accorderen

Afronden actualisatie

Tot 1 juni 2022 om 16.00 uur kunt u gegevens (verkeer en veehouderijen) in de monitoringstool actualiseren en onderbouwen. U kunt met de Rekentool een proefberekening voor verkeer uitvoeren om de gegevens te controleren.

Door de naderende sluitingsdatum van 1 juni 2022 houden wij rekening met drukte op http://www.nsl-monitoring.nl/. Wij vragen u bij het doorrekenen van grote bestanden (meer dan 20.000 regels) rekening te houden met andere gebruikers. Dit kunt u doen door het gebied en de punten die u doorrekent, zoveel mogelijk te optimaliseren en grote bestanden aan het einde van de dag door te rekenen.

Accorderen

Alle NSL-partners moeten akkoord geven op de gegevens die zijn ingevoerd in de monitoringstool. Per bevoegd gezag en per onderdeel (verkeer, veehouderijen, voortgangsformulieren) is er 1 persoon met accorderingsrechten in de Monitoringstool. Let op dat u vóór 16.00 uur op 1 juni accordeert!
Werkwijze: Onderbouwen en accorderen

Planning Monitoringsronde 2022

Monitoringsproces Wanneer
Sluiting monitoringstool voor invoer 1 juni, 16.00 uur
Rekenresultaten verkeer beschikbaar achter inlog 30 juni
Concept-rekenresultaten veehouderijen beschikbaar achter inlog 20 september (streefdatum)
Monitoringsrapportage 2022 openbaar half december

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring kan u ondersteunen bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op deze website van InfoMil vindt u informatie over de monitoring NSL en de Handleiding Monitoring NSL. Ook achtergrond informatie over de AERIUS Lucht Rekentool is beschikbaar.

De afhandeling van vragen aan de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil vindt plaats door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Uw vragen worden beantwoord door dezelfde experts en wij leveren dezelfde kennis.

Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is t/m woensdag 1 juni ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL op telefoonnummer 088 - 7977102 (kies direct optie 9). De telefonische helpdesk is op werkdagen beschikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur.  U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier.