Berichten monitoring 2020

In 2020 vindt voor het elfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De rapportage over de luchtkwaliteit in 2019 vormt een onderdeel daarvan. De monitoring vindt plaats met behulp van de Monitoringstool.

InfoMil verstrekt, namens Bureau Monitoring, tijdens de monitoringsronde informatie over de monitoring. Ze doet dit door het versturen van e-mails naar de NSL-coördinatoren. InfoMil zet de informatie ook op de website.