Belangstelling inventarisatie Schakel Verkeer 2016

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 11 februari 2016.

Bureau Monitoring heeft in het verleden schakels verkeer georganiseerd, waarin gebruikers uitleg kregen over het gebruik van de monitoringstool (MT) en de rekentool (RT). Met deze nieuwsbrief willen wij inventariseren of er dit jaar behoefte is aan een Schakel Verkeer.

Waarom een Schakel Verkeer?

In de komende monitoringsronde gaat bekeken worden of Nederland voldoet aan de grenswaarden voor NO2 in 2015; het jaar waarin voor het eerst aan deze normen voldaan moet zijn. De afgelopen drie monitoringsrondes zijn ruim 140 gemeenten vrijgesteld geweest van actualisatie. In de monitoringsronde 2016 doen alle NSL partners weer mee. Door de komst van omgevingsdiensten zijn taken op het gebied van luchtkwaliteit verschoven. Hierdoor kan het zijn dat u, als gebruiker, nog niet bekend bent met de MT en RT of dat deze kennis weer een opfrisser kan gebruiken.

Belangstelling opgeven

Om de monitoringsronde 2016 zo soepel mogelijk te laten verlopen, is Bureau Monitoring van plan om bij voldoende belangstelling een schakel Verkeer te organiseren. Tijdens deze schakel kunnen wij onderwerpen behandelen zoals verkeersgegevens invoeren, aanpassen van toetspunten naar rekenpunten en het actualiseren van voortgangsformulieren.

Mocht u belangstelling hebben, kunt u dat laten weten via het inschrijfformulier. Hier kunt u ook uw wensen en vragen vermelden zodat wij een programma op maat kunnen aanbieden. Bij voldoende belangstelling zal de Schakel Verkeer eind maart plaatsvinden.

Daarnaast kunt u voor vragen over de monitoring NSL, de MT en RT, terecht op de pagina: Luchtkwaliteit van Kenniscentrum InfoMil. U kunt ook contact opnemen met de Helpdesk Luchtkwaliteit van InfoMil.