NSL-rekentool 2016 beschikbaar

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 15 april 2016

Rekentool 2016

De NSL-Rekentool 2016 is vanaf 15 april 2016 beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl. In de Rekentool 2016 zijn de op 15 maart 2016 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakte gegevens verwerkt. Deze gegevens zijn de achtergrondconcentraties, emissiefactoren, meteorologie en ruwheidskaart.

De Rekentool 2016 is door het RIVM geschikt bevonden als hulpmiddel voor de controle van de lokale invoer voor het rekenjaar 2015 en de zichtjaren 2020 en 2030 voor zowel PM10 en NO2.

De IJmondverfijning is aangepast en verwerkt in de Rekentool en ook de Schipholcorrectie is beschikbaar.

Bussenknop 2016

De geactualiseerde bussenknop 2016 is vanaf 15 april 2016 beschikbaar. Met de bussenknop kunt u effecten van een aangepast bussenpark op de luchtkwaliteit bepalen. Op de website is informatie met een instructie te vinden.

Validatie Rekentool 2016

Na sluiting van de Monitoringstool (na de actualisatiefase) valideert het RIVM de NSL-rekentool definitief met behulp van de resultaten van de landsdekkende berekeningen. De gevalideerde NSL-rekentool komt vervolgens ook vóór het inlogscherm beschikbaar.

Mocht u opmerkelijke resultaten zien dan vragen wij u dit te melden bij de Helpdesk van InfoMil. U vindt de NSL-Rekentool 2016 via ‘Rekenen’ (in de blauwe balk) en vervolgens ‘NSL-Rekentool’ in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de te doorlopen pagina’s voor het uitvoeren van een berekening. Op de website van InfoMil is de handleiding van de rekentool webbased gemaakt. Hier is een toelichting opgenomen over de werking van de NSL-Rekentool.

Planning

Actuele planning
Datum Actie
20 mei 16:00 Actualisatieperiode MR 2016 sluit; wijzigingen van invoergegevens is niet meer mogelijk
23 mei Start gebruik van correctievelden; geef dit tijdig door bij Luchtkwaliteit@infomil.nl
04 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2016 beschikbaar

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website InfoMil, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze website de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

Telefonische helpdesk Monitoring NSL

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is van 11 april t/m 20 mei ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 7977102 (optie 8). U kunt uw vragen daarnaast ook stellen via het vragenformulier.