Openstelling Monitoringstool NSL Veehouderijen 2016

In 2016 vindt voor het zevende jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De veehouderij contactpersonen van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring veehouderijen.

Dit is het bericht van 6 april 2016 .

De monitoringstool is op woensdag 6 april opengesteld voor actualisatie van gegevens over veehouderijen. De gegevens, zoals bij u bekend, zijn beschikbaar via de website van de Monitoringstool en kunnen daar waar nodig geactualiseerd en geaccordeerd worden.

Planning monitoringsronde Veehouderijen 2016

Planning monitoringsronde
Datum Activiteit
6 april Monitoringstool 2016 is opengesteld voor de actualisatie van gegevens voor veehouderijen
20 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
17 aug Concept-rekenresultaten veehouderijen monitoring NSL 2015 beschikbaar

Gegevens veehouderijen actualiseren

De vergunde gegevens in de Monitoringstool 2016 zijn een exacte kopie van de gegevens in de Monitoringstool 2015. U moet de in de Monitoringstool aanwezige invoergegevens aanpassen en accorderen. Mocht dit nodig zijn.

Ga na of:

  • de gegevens in overeenstemming zijn met de vergunning of melding.

De webbased Handleiding Monitoring NSL geeft verdere uitleg over de actualisatie van de veehouderijen. Ook staat de vuistregel beschreven om te bepalen of een veehouderij in de monitoringstool NSL moet worden opgenomen.

Om de gegevens aan te passen klikt u, na inloggen, onder 'Monitoring NSL', op 'Actualiseren' en 'Veehouderijen'. U heeft de mogelijkheid om:

  • De (vergunning/melding)gegevens en rekenlocaties ('te beschermen objecten') die worden gebruikt in de fijnstof berekeningen van de NSL Monitoring aan te passen of te verwijderen op basis van nieuwe inzichten.
  • De gegevens, als dat nodig is, aan te vullen met (nieuwe) veehouderijlocaties en rekenlocaties die niet eerder zijn meegenomen in de NSL Monitoring en waar wel sprake is van een risico op overschrijding van de fijnstofnorm.
  • Voor alle rekenpunten het veld “type rekenpunt” te controleren en waar nodig aan te passen. U kunt kiezen uit de volgende typen: burgerwoning, eigen bedrijfswoning, woning van derden, plattelandswoning of overig. Een plattelandswoning is een voormalige agrarische woning, die op grond van het bestemmingsplan mag worden bewoond door derden.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, moet u deze accorderen.

Ook als u niets gewijzigd heeft vragen wij u de gegevens te accorderen. Er is ruimte om een onderbouwing op te nemen. U kunt bijvoorbeeld een verwijzing naar de datum van een vergunning of een melding opnemen. Het opgeven van een onderbouwing is niet verplicht.

Accounts Monitoringstool

Inloggen op de Monitoringstool

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Nieuwe inlogrechten kunt u aanvragen bij ‘registreren als nieuwe gebruiker’. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u door het vermelden van uw gebruikersnaam en e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder ‘Inloggen’ bij ‘wachtwoord vergeten?’.

Vanuit beveiligingsoogpunt moet u vanaf Monitoringsronde 2014 elk jaar een nieuw wachtwoord invoeren. Dat kan direct bij aanvang of in de loop van de actualisatieperiode zijn.

Rechten voor omgevingsdiensten, andere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus

De NSL-coördinatoren van omgevingsdiensten en andere samenwerkingsverbanden zijn ook dit jaar weer benaderd om voor alle medewerkers bij hun dienst aan te geven welke rechten er aan deze accounts gekoppeld mogen worden (e-mail van 18 februari 2016). Na reactie van de NSL-coördinator worden de rechten aan deze accounts toegevoegd, dit gebeurt voor deze accounts dus niet automatisch bij de start van de Monitoringsronde.

Overheden kunnen de invoer van de Monitoringstool uitbesteden aan derden zoals adviesbureaus. Derden kunnen geen rechten krijgen voor de Monitoringstool. De toegang vindt plaats via en onder verantwoordelijkheid van de betreffende overheid onder voorwaarde dat het adviesbureau de toegang alleen voor de uitvoering van de opdracht gebruikt.

Schakel NSL monitoring veehouderijen

Op 31 maart 2016 is er een Schakel geweest om u te informeren over de NSL monitoring van veehouderijgegevens en de aanpak van de fijnstof problematiek. De presentaties zijn te bekijken op de InfoMil website.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen. U kunt uw vragen stellen via het vragenformulier. Ook vindt u op de website van InfoMil informatie over het NSL. Vanaf 11 april is de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De helpdesk Monitoringstool is bereikbaar onder tel.nr. 088- 797 7102 (optie 8).