Brief monitoringsrapportage beschikbaar

Met dit bericht stellen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van het Monitoringsrapport NSL 2011.

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2011 is op dinsdag 20 december door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer verstuurd. De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. Vanaf eind deze week is de Monitoringstool 2011 openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl/. De resultaten van de berekeningen van veehouderijen en de blootstelling zijn vanaf half januari beschikbaar.

Wij willen u bedanken voor uw inzet bij het verzamelen, controleren en aanleveren van gegevens voor de monitoring 2011. We beseffen dat de vertraagde oplevering van de Monitoringstool en de strakke planning van de monitoringsrapportage voor u extra tijdsdruk heeft opgeleverd.

Monitoring 2012

Bureau Monitoring en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe monitoringsronde in 2012. Het RIVM voert in 2012 de regie over de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de Monitoringstool in opdracht van het Ministerie. De Monitoringstool 2011 dient als uitgangspunt voor de bouw van de Monitoringstool 2012. De opbouw van de gegevenbestanden voor wegvakken en rekenpunten wijzigt in principe niet ten opzichte van het jaar 2011. In de ontwikkeling van de Monitoringstool 2012 wordt rekening gehouden met de verbeterpunten van gebruikers.

Ook in 2012 zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de monitoring via berichten per e-mail. In de eerste helft van januari sturen we u een bericht over de planning van de monitoring 2012.

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.