Brief Ondersteuning Monitoring 2011

Met deze brief willen wij u nader informeren over onze ondersteuning bij de monitoring NSL.

Stappenplan

Om het monitoringsproces te stroomlijnen en onnodig werk te voorkomen is een stappenplan (pdf, 89 kB) opgesteld. Met behulp van dit stappenplan kunt u zien of en in hoeverre u het voortgangsformulier dient in te vullen en of het actualiseren van verkeersgegevens nodig is. Bij de actualisatie van formulieren en/of verkeersgegevens kan de informatie in de Handleiding Monitoring NSL uitkomst bieden.

Handleiding Monitoring NSL

Zoals aangekondigd in onze vorige brief van 18 maart, delen wij u mee dat versie 2011.1 van de Handleiding Monitoring NSL (pdf, 2.5 MB) beschikbaar is. De Handleiding Monitoring NSL is een werkdocument voor overheden bij de monitoring van het NSL. Hij bevat een overzicht van monitoringsproces, de taken van overheden en toelichting bij het werken met de Monitoringstool. De Handleiding is geen statisch document, maar zal regelmatig worden aangepast op basis van de laatste inzichten.

Ondersteuning

Naast de handleiding, kunnen wij u ondersteuning op maat geven bij het actualiseren van bestanden voor de Monitoringstool. Wij kunnen u het volgende bieden:

  • Hulp bij het maken van bestanden voor de Monitoringstool.
  • Controleren van invoerbestanden op logische fouten (bijvoorbeeld rekenpunten te dicht bij wegen, incorrect wegtype).
  • Een indicatieve berekening van geactualiseerde bestanden voor de Monitoringstool.
  • Ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen bij overige problemen met het actualiseren van bestanden.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot ondersteuning bij de actualisatie van bestanden (zoals hulpmiddelen en advies op maat), vragen wij u contact op te nemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Hier kunt u ook terecht met vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool en ondersteuning hierbij.

Werksessie monitoring NSL

Ook organiseren wij een werksessie monitoring NSL. Omdat het niet meer haalbaar is dit te organiseren op 11 april, zoals eerder aangekondigd, zal een nieuwe datum worden vastgesteld. Tijdens deze werksessie helpen medewerkers van Bureau Monitoring u bij het actualiseren van gegevens via de kaart van de Monitoringstool of het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.