Brief Uitstel sluiting Monitoringstool

In samenspraak met de Overleggroep Monitoring NSL heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten de Monitoringstool 2011 tot en met 7 juli 2011 open te stellen voor het actualiseren van gegevens. Vanwege recent gebleken fouten in de Monitoringstool 2011 moeten een aantal overheden een extra inspanning leveren, en daarvoor willen we wat meer tijd geven.

Controleren en accorderen

  • Wij vragen u nadat u de gegevens in de Monitoringstool geactualiseerd heeft, deze te controleren. Hierbij kunt u de kaart van de Monitoringstool gebruiken, het maken van een export van de gegevensbestanden of een proefberekening met de NSL-rekentool. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11 van de Handleiding Monitoring NSL.
  • De kaart en de resultaten van de proefberekening kunt u ook gebruiken voor de controle van de status van rekenpunten als wel of geen NSL-toetspunt. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 8.5 van de Handleiding Monitoring NSL.
  • Wij vragen u nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, deze via de website te accorderen. Accordering van de voortgangsformulieren van elk individueel project en maatregel is verplicht vóór het accorderen van de totale invoerset.
  • Speciale aandacht vragen wij voor het vermelden van de onderbouwing van verkeersgegevens c.q. verkeersmodellen bijvoorbeeld door een verwijzing naar een verantwoordingsdocument. Wij vragen u om voor het accorderen in de Monitoringstool een referentie naar de internetlocatie in te vullen waar de onderbouwing is in te zien.
Planning
Tot en met 7 juli Monitoringstool beschikbaar op www.nsl-monitoring.nl. U gaat zelf aan de slag met de invoer van gegevens in de Monitoringstool, u controleert vervolgens de ingevoerde gegevens in de Monitoringstool en accordeert deze gegevens. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van Bureau Monitoring met een helpdesk.
Na 7 juli Monitoringstool gesloten; het importeren van bestanden of het wijzigen van gegevens in de kaart is niet meer mogelijk.
In augustus Rekenresultaten zijn beschikbaar voor overheden. Analyse rekenresultaten door NSL-coördinatoren en afstemming met regionale partners.
Na 1 oktober Rapportage Monitoring NSL en Monitoringstool openbaar

Helpdesk en Hotdesk Monitoringstool

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Tot en met 6 juli is ook een telefonische Hotdesk beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur voor vragen over de Monitoringstool. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030.

Voor meer informatie over de Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de Monitoringstool, zie www.infomil.nl/NSL.