Brief Voortgang Monitoringsronde - week 12

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Openstelling voortgangsformulieren

De openstelling van de Monitoringstool voor het wijzigen van voortgangsformulieren is gepland rond 1 april. Om de voortgangsformulieren te kunnen wijzigen heeft u inlogrechten en wijzigingsrechten nodig. De bestaande inlogaccounts uit 2010 blijven geldig. Om het proces soepel te laten verlopen, zullen wij de wijzigingsrechten die in 2010 aangevraagd en toegekend zijn, weer activeren. Het aanvragen van wijzigingsrechten is ook rond 1 april mogelijk via www.nsl-monitoring.nl -> ‘Inloggen' -> ‘Rechten'. Nieuwe inlogrechten kunt u rond 1 april aanvragen bij ‘registreren als nieuwe gebruiker'.

Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nsl-monitoring.nl onder ‘Inloggen' door uw gegevens in te vullen bij ‘wachtwoord vergeten?'. Hiervan kunt u ook gebruik van maken als u om andere redenen een nieuw wachtwoord wilt aanvragen.

De openstelling van de overige onderdelen van de Monitoringstool, zoals het handmatig wijzigen van gegevens in de kaart van de Monitoringstool en het importeren van bestanden in de Monitoringstool, wordt uitgesteld tot na 1 april. De exacte datum van openstelling hangt af van het testproces dat nu wordt uitgevoerd. Zodra er meer bekend is over de definitieve datum van openstelling en sluiting van de Monitoringstool, zullen wij u hierover informeren. Ik hoop dat u ondertussen zoveel mogelijk door zult kunnen gaan met de voorbereiding van de actualisatie. Het deze week verstuurde bericht over de ondersteuning kan u daarbij helpen.

Maatregelgebieden

Wij vragen u als u gebruik maakt van maatregelgebieden (voor schonere bussen en milieuzones) en u desgewenst wijzigingen wil doorvoeren dit door te geven aan Bureau Monitoring via de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Als u nieuwe maatregelgebieden wilt toevoegen, neem dan eveneens contact op met de Helpdesk. Voor maatregelgebieden is namelijk maatwerk noodzakelijk.

Voor vragen over de monitoring NSL, de Monitoringstool en ondersteuning hierbij kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de toekenning van wijzigingsrechten.