Brief Voortgang Monitoringsronde - week 14

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Openstelling voortgangsformulieren
In week 14 hadden wij u graag het bericht gestuurd dat de Monitoringstool was opengesteld voor het wijzigen van voortgangsformulieren. Helaas is het ontwikkel- en testproces nog niet afgerond. Naar verwachting sturen wij u in week 15 een bericht met de boodschap dat de formulieren beschikbaar zijn voor actualisatie.

Om de voortgangsformulieren te kunnen wijzigen heeft u inlogrechten en wijzigingsrechten nodig. Gelijktijdig met de openstelling van de voortgangsformulieren zullen wij ook de wijzigingsrechten die in 2010 aangevraagd en toegekend zijn, weer activeren - zie het bericht van 25 maart. Vanaf dat moment is het eveneens mogelijk om nieuwe inlog- of wijzigingsrechten aan te vragen.

Ontwikkeling Monitoringstool
Intussen loopt ook de ontwikkeling van andere delen van de Monitoringstool door. De actualisatie van de verkeersgegevens in de Monitoringstool zal niet voor 1 mei mogelijk zijn. Zodra meer bekend is over de datum van openstelling en sluiting van de Monitoringstool, zullen wij u hierover informeren.

Tot slot
Ons aanbod - zie het bericht van 25 maart - voor ondersteuning bij actualisatie van de invoerbestanden blijft intussen onverminderd van kracht!

Voor vragen over de monitoring NSL, de Monitoringstool en ondersteuning hierbij, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.