Brief Voortgang - week 21

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten wij dat de openstelling van de Monitoringstool niet voor 7 juni zal plaatsvinden. De werksessie Monitoringstool van 8 juni komt hiermee helaas te vervallen. De aangemelde deelnemers van de werksessie op 8 juni krijgen persoonlijk bericht.

Voor het traject na openstelling van de Monitoringstool en de ondersteuning van Bureau Monitoring verwijzen wij naar ons bericht van vorige week.

Voor vragen over de monitoring NSL, de Monitoringstool en ondersteuning hierbij, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

In week 22 sturen wij u, vanwege Hemelvaartsdag en de aansluitende blokdag, geen voortgangsbericht.