Brief Voortgang Monitoringsronde - week 11

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

De afgelopen weken is er een aantal noodzakelijk verbeteringen doorgevoerd in de Monitoringstool. Een belangrijk onderdeel hiervoor was het inrichten van een drietal nieuwe servers: een productieserver, een ontwikkelserver en een testserver voor de Monitoringstool.

Door tegenvallende ontwikkelingen bij het gereed maken van de Monitoringstool 2011 zien wij ons genoodzaakt de planning voor de openstelling van de Monitoringstool aan te passen.

Nieuwe planning

De openstelling voor de wijziging van voortgangsformulieren in de Monitoringstool is gepland voor 1 april.

De openstelling van de overige onderdelen van de Monitoringstool, zoals het handmatig wijzigen van gegevens in de kaart van de Monitoringstool en het importeren van bestanden in de Monitoringstool, wordt uitgesteld tot na 1 april. De exacte datum van openstelling hangt af van het testproces dat op dit moment wordt uitgevoerd. Zodra er meer bekend is over de definitieve datum van openstelling en sluiting van de Monitoringstool, zullen wij u hierover informeren. Ik hoop dat u ondertussen zoveel mogelijk door zult kunnen gaan met de voorbereiding van de actualisatie.

Ondersteuning

De aangekondigde ‘Handleiding Monitoring NSL' kunt u in de week van 21 maart verwachten. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot ondersteuning bij de actualisatie van bestanden (zoals hulpmiddelen en advies op maat), vragen wij u contact op te nemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Hier kunt u ook terecht voor andere vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool en ondersteuning hierbij.