NSL-rekentool 2011 beschikbaar

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de beschikbaarheid van de NSL-rekentool 2011.

De NSL-rekentool 2011 met daarin de generieke invoergegevens van maart 2011 is, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gevalideerd door het RIVM. Daarbij zijn nagenoeg geen onverklaarbare verschillen gevonden tussen de resultaten van de rekentool 2011 en de huidige, gevalideerde rekenresultaten van de monitoringsronde 2011 in de Monitoringstool.

Op basis van de resultaten van deze validatie heeft het ministerie geconcludeerd dat berekeningen die worden uitgevoerd met de rekentool in lijn zijn met de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

De rekentool is beschikbaar op www.nsl-monitoring.nl via ‘Rekenen' (in de blauwe balk) en ‘Start NSL-Rekentool' in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de pagina voor het uitvoeren van een berekening. De handleiding van de NSL-rekentool is nog niet beschikbaar. De werkwijze is vergelijkbaar met het actualiseren van bestanden in de Monitoringstool. In hoofdstuk 8 tot en met 10 van de Handleiding Monitoring NSL vindt u hierover meer informatie.

Voor vragen over de monitoring NSL en de NSL-rekentool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.