Uitnodiging Werksessie Monitoringstool

Dit is een uitnodiging aan alle NSL-coördinatoren om gebruik te maken van de werksessie Monitoringstool op 8 of 20 juni 2011.

Tijdens de Werksessie Monitoringstool kunt u ervaring opdoen met het actualiseren van gegevens in de kaart van de Monitoringstool cq importeren van bestanden in de Monitoringstool. Medewerkers van Bureau Monitoring assisteren u bij het actualisatieproces.

Zodra de Monitoringstool is geopend kunt u alvast de geactualiseerde gegevens invoeren. De paragrafen uit de ‘Handleiding Monitoring NSL' die betrekking hebben op uw werkwijze en de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil kunnen u hierbij helpen. Mocht dit niet succesvol verlopen, kom dan naar de werksessie.

Om de sessie optimaal te benutten is het aanbevolen om de volgende gegevens mee te nemen:

  • als u wilt wijzigen in de kaart: de nieuwe gegevens voor de diverse zichtjaren;
  • als u bestanden wilt importeren: geactualiseerde invoerbestanden voor de diverse zichtjaren.

Wat
Werksessie Monitoringstool waarbij medewerkers van Bureau Monitoring u helpen bij het actualiseren van gegevens in de Monitoringstool.

Wanneer
8 of 20 juni 2011.

Wie
NSL-coördinatoren, evt. samen met technische/verkeerskundige collega - let op alleen op 20 juni kunt u een collega meenemen.

Hoe
3x sessie van 2 uur - u kunt aan 1 sessie deelnemen;
werksessie met maximaal 12 personen op 8 juni en 30 personen op 20 juni, waarbij iedere overheid 1 PC ter beschikking heeft om te werken met de Monitoringstool.

Waar
8 juni: Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht
20 juni: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven.

Aanmelden
Aanmeldformulier voor 8 juni ; Aanmeldformulier voor 20 juni

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.