Brief Monitoringsrapportage 2012 en werksessies Rekentool

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van november 2012.
Monitoringsrapportage NSL 2012

De monitoringsrapportage NSL 2012 met de resultaten van de monitoring NSL 2012 wordt naar verwachting half december 2012 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer aangeboden. De monitoringsrapportage is na het versturen aan de Tweede Kamer digitaal beschikbaar op de website van het RIVM. Een hardcopy versie van de monitoringsrapportage wordt vanaf dit jaar alleen op verzoek beschikbaar gesteld. NSL-partner zijn in de gelegenheid gesteld om de rapportage tot eind november bestellen. Leden van de overleggroep NSL ontvangen automatisch een versie van de monitoringsrapportage.

Na het openbaar maken van de Monitoringsrapportage NSL 2012 komen de invoergegevens en resultaten van de Monitoringstool 2012 openbaar (zonder inlogprocedure) beschikbaar op http://www.nsl-monitoring.nl

Schakels Rekentool NSL

Sinds 2012 biedt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NSL-rekentool aan als dé (goedgekeurde) implementatie van SRM1 en 2 luchtkwaliteitmodellen. Momenteel zijn er voor de modelgebruikers nog alternatieve modellen beschikbaar: CAR en ISL2. Voornemen is om de actualisatie van deze modellen te beëindigen. Het is nog niet bekend of dit - in 2013 al het geval zal zijn. In elk geval is het gewenst dat gebruikers kunnen werken met de NSL-rekentool.

In december 2012 en januari 2013 organiseert InfoMil workshops (Schakels), waarin gebruikers van modellen uitleg krijgen over de werkwijze van de NSL-rekentool. Tijdens de schakels kunnen deelnemers aan de hand van een fictieve casus modelberekeningen uitvoeren met de NSL-rekentool.

De Schakels zijn gericht op 2 niveaus van modelgebruikers:
Niveau 1: Gebruikers hebben ervaring met de luchtkwaliteitsmodellen CAR en/ of ISL2, maar geen ervaring met de monitoring van het NSL en de systematiek van de NSL-monitoringstool;
Niveau 2: Gebruikers hebben ervaring met de luchtkwaliteitsmodellen CAR en/ of ISL2, én ervaring met de monitoring van het NSL en de systematiek van de NSL-monitoringstool;

De Schakels worden gehouden op:

Niveau 1

  • 4 december (hele dag) en 17 januari (ochtend, terugkomdag)
  • 11 december (hele dag) en 17 januari (middag, terugkomdag)

Niveau 2

  • 15 januari (ochtend) en 24 januari (ochtend, terugkomdag)
  • 15 januari (middag) en 24 januari (middag, terugkomdag)

Op deze pagina leest u meer over de opzet van de Schakels en hoe u zich aan kunt melden.

Met betrekking tot het gebruik van de Monitoringstool worden in 2013 ook weer workshops (schakels) georganiseerd. U wordt te zijner tijd op de hoogte gesteld van de inhoud van deze schakels en de data waarop deze zullen plaats vinden.