Brief oplevering Rekentool en accordeerscherm

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 20 april 2012.

Op 20 april zijn de herbouwde rekentool 2011 en het accordeerscherm opgeleverd op http://www.nsl-monitoring.nl/.

De rekentool is achter de inlog beschikbaar via ‘Rekenen' (in de blauwe balk) en vervolgens ‘NSL-Rekentool' in het menu in de linker kolom. Volg de aanwijzingen op de pagina voor het uitvoeren van een berekening. Begin volgende week ontvangt u nadere informatie over de herbouwde rekentool.

Planning
De actuele planning is:

Planning
20 april Oplevering herbouwde NSL-rekentool 2011 op www.nsl-monitoring.nl + beschikbaar stellen accordeerscherm.
1 mei Oplevering NSL-rekentool 2012 (inclusief nieuwe generieke gegevens).
1 juni Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar.