Brief verlenging openstelling Monitoringstool tot 15 juni 2012

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 5 juni 2012.

Verlengde openstelling Monitoringstool
De openstelling van de Monitoringstool is nogmaals met een week verlengd. Een aantal NSL-partners heeft namelijk aangegeven de datum van 8 juni niet te kunnen halen, vanwege technische problemen. Om de kwaliteit van de te actualiseren gegevens te waarborgen heeft het Ministerie dit verzoek gehonoreerd.
U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2012 actualiseren en accorderen tot en met 15 juni 2012. De Monitoringstool sluit om 17:00 uur definitief. Hierna is het wijzigen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk.

Accorderen en onderbouwen van gegevens
U heeft nog tot 15 juni 17:00 de tijd om de geactualiseerde gegevens in de Monitoringstool in te voeren en te accorderen. Tot nu toe heeft al ruim 33% van de NSL-partners geaccordeerd.

Voordat u kunt accorderen wordt in het accordeerscherm om een onderbouwing van de geactualiseerde gegevens gevraagd. Uit deze onderbouwing moet duidelijk worden wat de basis is van de aangeleverde gegevens in de Monitoringstool. Voor meer informatie over de onderbouwing kunt u de Handleiding Monitoring NSL of de toelichting bij het accordeerscherm raadplegen.
Het gaat hierbij om zowel de verkeersgegevens als de voortgang van projecten en maatregelen.
In het bedoelde veld kunt u:
1. de onderbouwing beschikbaar stellen door een referentie naar de internetlocatie (hyperlink) te vermelden waar de onderbouwing te vinden is;
2. de titel en publicatiedatum van een referentiedocument noemen, inclusief contactgegevens waar deze is op te vragen;
3. aangeven dat deze niet beschikbaar en eventueel kort toelichten waarop de gegevens zijn gebaseerd.

Hoe uitgebreid de onderbouwing zou moeten zijn, is afhankelijk van de grootte van uw wegenbestand, de beschikbaarheid van een verkeersmodel en het aantal projecten en maatregelen dat in het NSL is opgenomen. Als de omvang klein is, kan de onderbouwing beknopt zijn.

Planning

Datum & handeling

15 juni, 17:00 uur

Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.

3 juli

Concept rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar voor NSL- Partners.

Ondersteuning door Bureau Monitoring
Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, www.infomil.nl/NSL, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.

Met vragen over de monitoring en de Monitoringstool kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil via het vragenformulier.
De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is daarnaast tot donderdag 7 juni ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030.