Sluiting Monitoringstool voor monitoringsronde 2012

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 18 juni 2012.

Sluiting Monitoringstool
De Monitoringstool is afgelopen vrijdag 15 juni om 17:00 gesloten. Het wijzigen en accorderen van invoergegevens voor monitoringsronde 2012 is nu dus niet meer mogelijk. In totaal hebben 144 NSL-partners geaccordeerd.
Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren.

Start berekeningen Bureau Monitoring
Bureau Monitoring gaat na de sluiting aan de slag met (consistentie)controles van de invoergegevens en de berekeningen. Op 3 juli worden in de overleggroep de concept rekenresultaten gepresenteerd. Deze presentatie zal daarna aan alle NSL partners worden toegestuurd. De gevalideerde concentratieberekeningen zullen medio augustus beschikbaar zijn achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl.

Ontwikkeling Monitoringstool 2013
In de zomer start Bureau Monitoring met de ontwikkeling van de Monitoringstool 2013.
Naar aanleiding van een oproep in maart van Bureau Monitoring hebben een aantal NSL-partners zich aangemeld voor de gebruikersgroep waarin verbeterpunten en wensen over de Monitoringstool worden geïnventariseerd. Deze gebruikersgroep komt 18 juni voor een eerste keer bijeen. De feedback die Bureau Monitoring tijdens de openstelling van de Monitoringstool heeft gekregen wordt ook meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de Monitoringstool.

Planning

Actuele planning
Datum Planning
3 juli Concept rekenresultaten monitoringsronde 2012 beschikbaar voor NSL- Partners.
medio augustus Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar.
1 oktober Definitieve versie Monitoringsrapportage.