Correctievelden in NSL-rekentool en inspraakprocedure verlenging NSL

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van 24 september 2013.

Vanaf heden is de functionaliteit ‘correctievelden' in de NSL-rekentool beschikbaar. Tevens informeren wij u met dit bericht over de inspraakprocedure voor de verlenging van het NSL. Daarnaast bevat dit bericht informatie over de stand van zaken van de monitoringsrapportage.

Correctievelden in NSL-rekentool beschikbaar

De NSL-rekentool bevat sinds kort de functionaliteit om correctievelden toe te voegen. Met de correctievelden kunt u in de berekeningen de resultaten van bijvoorbeeld windtunnelonderzoeken verwerken.

In de monitoringsronde 2013 zijn correctievelden toegepast om de aanpassing van de GCN-kaart in het IJmondgebied en de resultaten van het windtunnelonderzoek bij Rotterdam te verwerken. Deze correctievelden zijn (achter de inlog) te exporteren als bestand en te bekijken in de kaart. Vanaf heden is het mogelijk om zelf een berekening met deze correctievelden uit te voeren.

Een nieuwe versie van de Handleiding NSL-rekentool met daarin een uitleg over de correctievelden vindt u vanaf half oktober op de website van InfoMil.

Inspraak verlenging NSL

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is van plan het NSL te verlengen tot 1 januari 2017. De inspraakprocedure over het verlengen van het NSL loopt van 26 september tot en met 6 november. De documenten liggen ter inzage op Plesmanweg 1-6 in Den Haag. Op de website van het Centrum Publieksparticipatie is de digitale versie vanaf 26 september beschikbaar.

Lees meer over de verlenging van het NSL en de mogelijke gevolgen voor gemeenten van het wel of niet mee doen aan deze verlenging.

Monitoringsrapportage

Het opstellen van de monitoringsrapportage door Bureau Monitoring ligt op schema. Op 1 oktober ontvangt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de conceptrapportage. Eind oktober wordt de rapportage afgestemd met de overleggroep monitoring NSL. De planning is vervolgens dat de definitieve monitoringsrapportage begin november beschikbaar is.

Net als vorig jaar is er in de monitoringsrapportage ruimte voor opmerkingen over belangrijke onvolkomenheden in de rekenresultaten - zie als voorbeeld bijlage 6A van de monitoringsrapportage van vorig jaar.

U kunt tot uiterlijk 7 oktober een tekst aan de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil doorgeven.