Openstelling Monitoringstool tot en met 31 mei 2013

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 17 mei 2013.

Openstelling Monitoringstool tot en met 31 mei 2013

U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2013 nog tot en met 31 mei 2013 actualiseren en accorderen. De Monitoringstool sluit om 17:00 uur definitief. Hierna is het wijzigen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk.

Op 17 mei 2013 hadden 10 NSL-partners de invoergegevens in de Monitoringstool geactualiseerd én geaccordeerd.

Planning

De actuele planning is:

  • 31 mei, 17:00 uur: Actualisatieperiode monitoringsronde 2013 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
  • 1 juli: Concept rekenresultaten monitoringsronde 2013 beschikbaar voor NSL- Partners.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Van Bureau Monitoring kunt u ondersteuning verwachten bij de actualisatie van de invoergegevens in de Monitoringstool en het verwerken van de huidige stand van zaken van projecten en maatregelen in de voortgangsformulieren. Op de website van InfoMil, vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.