Monitoringsrapportage verzonden en planning 2014

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring.

Dit is het bericht van december 2013.

Hierbij informeren wij u over de publicatie van de Monitoringsrapportage 2013 en het publiekelijk beschikbaar komen van de resultaten van de Monitoringsronde 2013. Daarnaast ontvangt u de planning van de monitoringsronde 2014.
Wij willen u hierbij ook op de hoogte brengen van het rapport van RIVM, PBL en TNO over de Euro-emissienormen.

Monitoringsrapportage 2013

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2013 is op 17 december door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer verstuurd. De aanbiedingsbrief van de rapportage staat op de website Rijksoverheid.nl. De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. Vanaf 19 december zijn de resultaten van de Monitoringsronde 2013 openbaar toegankelijk via de website www.nsl-monitoring.nl.

Planning monitoringsronde 2014

De planning voor de monitoringsronde 2014 is als volgt:

Planing monitoringsronde 2014

Monitoringsproces

Wanneer

Monitoringstool open voor actualisatie 1 maart
Lokale invoer Monitoringstool maart/ april
NSL-rekentool 2014 gereed 1 april (streefdatum*)
Controle lokale invoer met Monitoringstool en NSL Rekentool 2014 1 april - 15 mei (minimaal 4 weken)
Sluiting Monitoringstool voor invoer 15 mei *
Rekenresultaten beschikbaar 1 juli
Monitoringsrapport openbaar half november

*Tussen het beschikbaar komen van de NSL-rekentool 2014 en de sluitingsdatum zitten minimaal vier weken.

Rapportage over de Euro-emissienormen voor auto's en vrachtwagens

Tegelijkertijd met de monitoringsrapportage zijn de resultaten van het onderzoek van RIVM, Planbureau voor de Leefomgeving en TNO naar de uitstoot van personenauto's en vrachtwagens in 2015 in relatie tot de Euro-emissienormen gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat er in 2015 vrijwel geen overschrijdingen zouden zijn als de feitelijke uitstoot van personenauto's en vrachtwagens zo sterk zou zijn gedaald als volgens de Euro-emissienormen de bedoeling was.
De rapportage is beschikbaar op de website van het RIVM.