Brief gemeenten zonder grenswaarde overschrijding

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Bijgaand bericht is op 5 april 2013 verstuurd naar de gemeenten zonder grenswaarde overschrijding voor fijnstof, maar waarbij er wel een aanleiding is om de luchtkwaliteit extra te monitoren om en nabij een of meer veehouderijen.

De Monitoringstool is op 5 april 2013 opengesteld voor actualisatie van gegevens over veehouderijen. De gegevens, zoals door u aangeleverd in 2012, zijn beschikbaar via de website van de Monitoringstool en kunnen daar geactualiseerd worden.

Planning monitoringsronde Veehouderijen 2013

 • 5 april De Monitoringstool 2013 is opengesteld voor de actualisatie van gegevens voor veehouderijen.
 • 15 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk.
 • 15 augustus Streefdatum: concept-rekenresultaten veehouderijen monitoring NSL 2013 beschikbaar.

Wijzigingsrechten

De gegevens van de veehouderijen zijn alleen zichtbaar en wijzigbaar na het inloggen in de Monitoringstool. U dient hiervoor een account aan te vragen met wijzigingsrechten voor de rol vergunningverlener.

 • Een verzoek om een inlogaccount kunt u doen via www.nsl-monitoring.nl "Inloggen" "Registreren als nieuwe gebruiker". Alleen verzoeken van medewerkers van overheden nemen wij in behandeling.
 • Een verzoek om wijzigingsrechten kunt u, als u reeds beschikt over een inlogaccount en ingelogd bent, doen op de pagina ‘mijn account'.

Bureau Monitoring zal een verzoek ter beoordeling voorleggen aan de NSL-coördinator van de overheid waaruit het verzoek komt. Dat gebeurt ook als meerdere personen/inlog-accounts wijzigingsrechten aanvragen voor gegevens van één overheid.

Voor meer informatie verwijs ik u naar paragraaf 5.2 van de Handleiding Monitoring NSL.

Gegevens actualiseren

 • De gegevens in de Monitoringstool 2013 zijn een exacte kopie van de gegevens zoals door u aangeleverd in 2012. U dient na te gaan of de gegevens nog steeds in overeenstemming zijn met de vergunning of melding. Van u wordt verwacht de in de Monitoringstool aanwezige invoergegevens te controleren en indien nodig te actualiseren.
 • In de Handleiding Monitoring NSL is nadere uitleg hierover opgenomen. De aangepaste handleiding zal begin volgende week beschikbaar komen.
 • Om de gegevens te actualiseren klikt u, na inloggen, onder 'Monitoring NSL', op 'Actualiseren' en 'Veehouderijen'. U heeft de mogelijkheid om:
 • De (vergunning/melding)gegevens en rekenlocaties ('te beschermen objecten') die zijn gebruikt in de berekeningen in de NSL Monitoringsronde 2012 te controleren en, indien nodig, te corrigeren of te actualiseren op basis van nieuwe inzichten.
 • De gegevens, indien nodig, aan te vullen met (nieuwe) veehouderijlocaties en rekenlocaties die niet zijn meegenomen in de NSL Monitoringsronde 2012 en waar wel sprake is van een risico op overschrijding van de fijnstofnorm.

Aan te geven of het bij een rekenpunt ('te beschermen object') gaat om een:

 • burgerwoning
 • eigen bedrijfswoning
 • bedrijfswoning op naastgelegen inrichting
 • overig

Zonder wijziging van uw kant wordt standaard aangenomen dat elk ‘te beschermen object' een burgerwoning betreft. Indien dit niet het geval is dient u zelf een andere keuze aan te geven.

Om de gegevens te actualiseren klikt u, na inloggen, onder 'Monitoring NSL', op 'Actualiseren' en 'Veehouderijen'.
In de Handleiding Monitoring NSL zal een uitgebreide uitleg over deze werkwijze worden opgenomen.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende monitoringsronde ondersteunen bij de actualisatie van de gegevens. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL.

Vanaf 2 april 2013 is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier.