Nieuwsbrief nieuwe subsidieregeling

In 2013 vindt voor het vierde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit bericht is op 25 maart 2013 verzonden naar alle gemeenten die betrokken zijn bij de monitoring van veehouderijen en naar de betreffende provincies.

Ter informatie het volgende bericht over subsidie voor fijnstofmaatregelen.

Subsidie voor fijnstofmaatregelen 1 april open

Nieuwsbericht | 25 maart 2013

Kleine en middelgrote landbouwondernemingen die de uitstoot van fijnstof op hun bedrijf met minstens 25% willen verminderen kunnen hiervoor subsidie krijgen. De openstelling van de subsidie Fijnstofmaatregelen is van 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013.

Waarvoor subsidie

De subsidie is voor investeringen in één of meer technieken die de uitstoot van fijnstof met minstens 25% verminderen. Wilt u daarnaast ook investeren in een techniek die het aantal overschrijdingsdagen vermindert, dan kunt u daar ook subsidie voor krijgen.

Hoeveel subsidie

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 10 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Per aanvraag wordt maximaal 55% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 400.000 per aanvraag.

Meer informatie over de subsidie en aanvragen.