Sluiting Monitoringstool voor monitoringsronde 2014

Monitoring Veehouderijen NSL in 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 22 mei 2014.

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de planning en werkwijze met betrekking tot de NSL-monitoring van veehouderijen in 2014.

Sluiting Monitoringstool

De Monitoringstool is afgelopen vrijdag 16 mei om 17:00 gesloten. Het wijzigen en accorderen van invoergegevens voor monitoringsronde 2014 is nu dus niet meer mogelijk. In totaal hebben 60 van de circa 100 partners geaccordeerd. Hartelijk dank voor uw inzet om de gegevens tijdig te actualiseren.

Start berekeningen Bureau Monitoring

Bureau Monitoring gaat nu aan de slag met controles van de invoergegevens en de berekeningen. Op 15 augustus 2014 worden de concept rekenresultaten veehouderijen Monitoringsronde 2014 beschikbaar gesteld voor de NSL-Partners. Deze worden aan alle veehouderijcontactpersonen toegestuurd. De gevalideerde concentratieberekeningen zullen zo spoedig mogelijk daarna beschikbaar zijn achter de inlog op http://www.nsl-monitoring.nl/.

Planning

Actuele planning

15 augustus 2014

Rekenresultaten veehouderijen monitoringsronde 2014 beschikbaar voor NSL- Partners

Begin september

Gevalideerde concentratieberekeningen beschikbaar achter de inlog op www.nsl-monitoring.nl

Half november

Streefdatum definitieve versie Monitoringsrapportage