Onderbouwen en accorderen

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wil graag transparant zijn over de bron en kwaliteit van gegevens die overheden in de monitoringstool hebben opgenomen. Afspraak is dat overheden een onderbouwing aanleveren voor de opgenomen gegevens in de monitoringstool. Afspraak is ook dat overheden gegevens accorderen.

Het accordeerscherm

Op de website van de monitoringstool kunt u op de pagina voor onderbouwen en accorderen de volgende gegevens accorderen:

Elke overheid heeft voor elk van deze onderdelen maximaal één account die kan accorderen. In de meeste gevallen is dit het account van de NSL-coördinator die alle drie onderdelen kan accorderen. In sommige gevallen kan dit niet. Dan zit bijvoorbeeld het accorderen van de veehouderijgegevens in het account van de NSL-coördinator voor veehouderijen.

Let op: Nadat u de gegevens heeft geaccordeerd kunt u en ook anderen geen wijzigingen meer aanbrengen in die gegevens.

Onderbouwen en accorderen verkeersgegevens

Voordat u de verkeersgegevens kunt accorderen moet u eerst de onderbouwing invoeren. De tekst in de onderbouwing is minimaal 15 tekens en maximaal 500 tekens lang.

In de onderbouwing omschrijft u kort en krachtig de uitgangspunten en bronnen van de gegevens die u heeft ingevoerd. De ruimte is beperkt tot 500 tekens. Het is daarom handig om bijvoorbeeld in de onderbouwing te verwijzen naar een rapport of de website van uw organisatie.

Het is belangrijk dat u in de onderbouwing keuzes en uitgangspunten duidelijk aangeeft. Dit doet u vooral met dié gegevens die afwijken van wat verwacht wordt.  Heeft u bijvoorbeeld een bepaald project niet of niet volledig in de verkeersgegevens opgenomen? Dan vermeldt u dit in de onderbouwing.

Nadat u de onderbouwing heeft ingevuld en opgeslagen kunt u de gegevens accorderen door op de knop 'Accorderen' te drukken.

Onderbouwing en accorderen projecten en maatregelen

De onderbouwing en verantwoording voor de projecten en maatregelen is niet verplicht. U kunt er voor kiezen om de onderbouwing die specifiek betrekking heeft op de projecten en maatregelen in dit veld te zetten. Dit is soms duidelijker dan dat deze onderbouwing opgenomen is bij de verkeersgegevens.

Ook als u bepaalde maatregelen heeft ingezet of één van uw projecten is veranderd, dan kunt u dat hier verantwoorden. Ook voor de projecten en maatregelen geldt dat de ruimte voor de onderbouwing beperkt is tot 500 tekens. U kunt een internetlocatie opnemen in de onderbouwing die verwijst naar rapporten of een pagina op de website van uw eigen organisatie.

De projecten en maatregelen accordeert u voor ieder project en maatregel afzonderlijk.

Onderbouwing en accorderen veehouderij gegevens

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor invoer van veehouderijen in de monitoringstool. De betekenis van het accorderen is sinds 2018 aangescherpt. Door de veehouderijgegevens te accorderen bevestigt de gemeente de invoercriteria volledig in acht te nemen bij het actualiseren van de gegevens. U verklaart alle veehouderijen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is te hebben getoetst om te bepalen of ze ingevoerd moeten worden in de monitoringstool.

Is van criteria afgeweken? Dan schrijft u een verantwoording waarom er is afgeweken. Ook andere gegevens en informatie kunt u opnemen in het veld voor de onderbouwing.

De ruimte is beperkt tot 500 tekens. Daarom is het handig om in de onderbouwing  te verwijzen naar een rapport of de website van uw organisatie.