Jaarlijkse rapportage NSL

De Nationale monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is de afsluiting van de jaarlijkse monitoringsronde. Bureau Monitoring maakt de rapportage in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie stuurt de rapportage naar het kabinet en de Tweede Kamer.

Nationale monitoringsrapportage van het NSL

Na de actualisatieperiode van de monitoringstool begint Bureau Monitoring met het berekenen van de luchtkwaliteit. Ook begint ze met het opstellen van de Nationale monitoringsrapportage van het NSL.

Bureau Monitoring analyseert in de monitoringsrapportage de algemene trends en verwachtingen. Ook signaleert  Bureau Monitoring nieuwe of blijvende knelpunten. Voor deze knelpunten geeft Bureau Monitoring aan in hoeverre generieke of lokale factoren hier de oorzaak van zijn.

Bureau Monitoring levert het definitieve monitoringsrapport op aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie verstuurt de Nationale monitoringsrapportage van het NSL naar het kabinet en de Tweede Kamer.

Vanaf dat moment staan de resultaten van de monitoringsronde niet meer achter de inlog. De resultaten zijn openbaar toegankelijk via de website nsl-monitoring.nl.

Jaarlijkse rapportage naar de Europese Unie

De lidstaten van de Europese Unie moeten jaarlijks aan de Europese Unie rapporteren over de luchtkwaliteit. Nederland gebruikt voor deze jaarlijkse rapportage de resultaten uit het luchtmeetnet.

Rapportage van lokale overheden

Lokale overheden mogen zelf ook een rapportage maken. Dit is niet verplicht. Het is binnen de wetgeving en de afspraken in het NSL voldoende als ze de gegevens in de monitoringstool actualiseren en accorderen.

Een eigen rapportage kan een belangrijke rol spelen bij het informeren van de de lokale politiek en burgers. Het kan ook een belangrijk instrument zijn voor het volgen en monitoren van de eigen maatregelen en de ontwikkeling van de lokale luchtkwaliteit. Er is geen wettelijke grondslag voor de lokale rapportage en er worden dan ook geen wettelijke eisen gesteld aan de vorm en inhoud.