Monitoringsronde 2022

In 2022 is de laatste monitoringsronde van de luchtkwaliteit onder de Wet milieubeheer. Het jaarlijks monitoren van de luchtkwaliteit gaat vanaf 2023 door onder de Omgevingswet en het Schone Lucht Akkoord.

Monitoringsronde 2022

In de monitoringsronde 2022 (MR2022) zal voor de laatste keer de huidige monitoringstool gebruikt worden. Er is gestart met de ontwikkeling van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). In januari 2023 zal het CIMLK gereed zijn en gebruikt gaan worden voor de monitoring van luchtkwaliteit onder de Omgevingswet én voor het Schone Lucht Akkoord.

Planning monitoringsronde 2022

De monitoring en de tijdsplanning zijn deze monitoringsronde vergelijkbaar met de oorspronkelijke NSL-planning.