Monitoringsronde NSL 2020

In 2020 vindt voor het elfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De monitoring en de tijdsplanning werken dit jaar iets anders dan in vorige jaren. Dit heeft te maken met veranderingen van de functionaliteit van de monitoringstool en Aerius Lucht Rekentool.

Modernisering monitoringstool

Het RIVM werkt aan modernisering van de monitoringstool. Een capaciteitsverschuiving naar het stikstofdossier heeft ervoor gezorgd dat   Aerius/Lucht niet op tijd klaar is voor deze monitoringsronde. In de monitoringsronde 2020 gebruiken we daarom de bestaande monitoringstool weer. Daar zit al wel de nieuwe Aerius Lucht Rekentool in.

Beperkte verandering in de monitoring

De veranderingen zorgen voor een aangepaste planning voor de monitoringsronde 2020. Ook zijn er wat aanpassingen en beperkingen in de manier van werken. Maar in de monitoring en het actualiseren van de monitoringstool merkt u niet zoveel van de veranderingen.

Verandering in de rekentool

De grootste verandering zit in de NSL-Rekentool. De NSL-Rekentool is sinds eind 2019 niet meer beschikbaar. Er is nu een nieuwe rekentool: de Aerius Lucht Rekentool. Hierdoor is het werken met de Rekentool iets anders dan u gewend bent.

Planning monitoringsronde 2020

De monitoringstool is open voor actualisatie van verkeersgegevens van 1 mei tot en met 15 juni 2020, in plaats van tot half mei. De veehouderijgegevens kunt u actualiseren vanaf 1 mei tot en met 29 juni 2020. De bijgewerkte planning staat in het laatste bericht aan de NSL-coördinatoren.

Weekend 5-7 juni 2020 gesloten

Van vrijdag 5 juni 18.00 uur tot zondag 7 juni 24.00 uur is de monitoringstool dicht. In dit weekend maakt het RIVM een tussentijdse landelijke berekening. Deze berekening voorkomt fouten in latere resultaten. In de week hierna zal Bureau Monitoring de resultaten analyseren en bij afwijkingen contact opnemen met de NSL-Coördinator.

Maatregel- en correctiegebieden

Voor de start van een nieuwe monitoringsronde kopieert Bureau Monitoring de gegevens van de vorige monitoringsronde naar de nieuwe monitoringsronde. Dit jaar doet Bureau Monitoring dat wel voor de wegvakken en rekenpunten, maar niet voor de maatregel- en correctiegebieden.

U moet zelf de maatregel- en correctiegebieden uploaden

  • U moet zelf de maatregel- en correctiegebieden uploaden in de monitoringstool. Doet u dat niet dan houdt de monitoring geen rekening met deze maatregelen en correcties.
  • De geometrie van de maatregel- en correctiegebieden moet een polygon zijn. De gebieden mogen niet meer gedefinieerd zijn als multipolygon.

Beperking gebruik van de kaart

De kaart kunt u nog steeds gebruiken om uw gegevens te actualiseren. Een paar functionaliteiten zijn niet meer beschikbaar.

  • U kunt in de kaart geen nieuwe wegen meer toevoegen.
  • U kunt geen berekeningen met de NSL-Rekentool starten in de kaart.
  • U kunt ook geen eigen rekenresultaten meer tonen op de kaart.

De andere functionaliteiten zijn allemaal beschikbaar zoals u gewend bent.