Aerius Lucht Rekentool

De Aerius Lucht Rekentool 2019 en 2020 is beschikbaar. Beide versies zijn vanaf 1 mei 2020 geïmplementeerd in de monitoringstool. Het rekenen gaat in grote lijnen zoals u gewend bent, maar er is een aantal wijzigingen waar u rekening mee moet houden als u de rekentool gebruikt.

Modernisering monitoringstool

Het RIVM werkt aan de modernisering van de monitoringstool. Door de stikstofcrisis zijn er wat verschuivingen geweest. Hierdoor is de ontwikkeling van de monitoringstool vertraagd. De nieuwe monitoringstool is daarom in de monitoringsronde 2020 nog niet beschikbaar.

We gebruiken in de monitoringsronde 2020 de bestaande monitoringstool nog voor de monitoring van het NSL. Door gedeeltelijke implementaties zijn er wel enkele aanpassingen en beperkingen in de werkwijze. In het werken met de monitoringstool merkt u hier niet zoveel van.

De grootste verandering zit in de NSL-Rekentool. De NSL-Rekentool is sinds eind 2019 niet meer beschikbaar. De rekentool is vervangen door de nieuwe rekentool: de Aerius Lucht Rekentool. Hierdoor is het werken met de Rekentool iets anders dan u gewend bent.

Na de monitoringsronde 2020 zal het RIVM de modernisering verder vorm geven.

De rekentool

De rekentool is het rekenhart van de monitoringstool. De rekentool is beschikbaar voor iedereen die een berekening van de luchtkwaliteit wil maken. Het RIVM maakt met de rekentool de landelijke berekeningen van de monitoringstool. Het RIVM gebruikt hiervoor de informatie en gegevens die in de centrale database van de monitoringstool zijn opgeslagen. De resultaten van de landelijke berekeningen zijn op de website beschikbaar.

U kunt zelf berekeningen maken met de rekentool. Via de website van de monitoringstool stuurt u bestanden naar de Aerius Lucht Rekentool. Dit gaat op dezelfde manier en met dezelfde invoerbestanden als u van de NSL-Rekentool gewend bent. Voordat u een berekening kunt starten moet u enkele parameters instellen en uw mailadres opgeven.

De aangeboden rekentaak wordt door het systeem omgezet naar AERIUS bestandsformaat. Daarna stuurt het systeem de bestanden automatisch door naar de Aerius Lucht Rekentool. De rekentool berekent de luchtkwaliteit op basis van de door u ingevoerde bestanden en instellingen. De resultaten daarvan krijgt u via een link in de mail toegestuurd. De resultaten kunt u opslaan en bewaren op uw eigen computer. De indeling en de kolomnamen van het resultaat bestand zijn anders dan u gewend bent.

U ziet uw rekentaken en resultaten niet meer terug onder Mijn taken. De centrale database bewaart de gegevens en resultaten van uw berekeningen niet meer. U kunt ze dus ook niet meer bekijken in de kaart van de monitoringstool.