Maatregelenbestand

Bestandsindeling van het maatregelgebiedenbestand van de monitoringstool en rekentool.

Automatische generieke schalingsfactoren milieuzone

De generieke schalingsfactoren voor een milieuzone zijn weer automatisch beschikbaar. Door het vinkje `aan` te zetten gebruikt u de generieke schalingsfactoren voor milieuzones die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gepubliceerd.

U kunt ook zelf schalingsfactoren in het maatregelenbestand invullen. U kunt de generieke schalingsfactoren invullen, maar u mag ook uw eigen schalingsfactoren invoeren.

Geometrie moet een polygon zijn

De monitoringstool en rekentool kunnen geen multi-polygon inlezen. De geometrie van het maatregelgebieden moet daarom een enkelvoudige polygon zijn.

indeling Maatregelenbestand
Kolomnaam Omschrijving
maatr_id Uniek ID van het maatregelgebied (automatische hernummering in de monitoringstool en rekentool)
naam Eigen naam van het rekenpunt
overheid Uniek ID voor de overheidsorganisatie
categorie Numerieke duiding van het soort maatregel
stof De stof waarop de maatregel effect heeft
factor Schalingsfactor emissie
generiek Generieke factoren voor milieuzone gebruiken (sinds 1 januari 2021 weer beschikbaar)
voertuig Type voertuig waar schalingsfactor invloed op heeft
snelheid Snelheidstype van een SRM1-wegvak waarop de schalingsfactor betrekking heeft
actie Actiekolom voor de vernieuwing van gegevens in monitoringstool
gewijzigd Informatie wanneer maatregelgebied gewijzigd is
geomet_wkt Geometrie in WKT-formaat (polygon)

Spreadsheet

Een uitgebreide beschrijving staat in de spreadsheet bestandsindeling monitoringstool en rekentool.