Monitoringsrapportage NSL 2017

Hierbij informeren wij u over de publicatie van de Monitoringsrapportage NSL 2017 en het publiekelijk beschikbaar komen van de resultaten van de Monitoringsronde 2017.

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2017 is op 30 oktober 2017 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  naar de Tweede Kamer verstuurd.

De aanbiedingsbrief bij de monitoringsrapportage staat op rijksoverheid.nl. De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de monitoringsronde 2017 zijn openbaar toegankelijk via de website nsl-monitoring.nl.

Meer informatie over het NSL is te vinden op de pagina Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).