Evaluatie voorlichting houtrook

Op 13 juli 2020 is een uitnodiging geplaatst op de samenwerkingsruimte van het Schone Lucht Akkoord om het voorlichtingsmateriaal over houtrook te evalueren.

Via de link in de uitnodiging opent u de vragenlijst over de toolkit Je ziet het niet, maar het is er wel.

Deze toolkit is gemaakt zodat gemeenten hun inwoners kunnen voorlichten over houtstook en de gevolgen van houtstook.

We zijn benieuwd of gemeenten of provincies het voorlichtingsmateriaal over houtstook uit de toolkit hebben gebruikt. Met deze input wordt het voorlichtingsmateriaal voor het volgende stookseizoen verbeterd.

De vragenlijst bestaat uit 10 onderdelen. Het invullen kost u ongeveer 10 minuten.

De vragenlijst kan tot en met vrijdag 14 augustus 2020 worden ingevuld.