Generieke invoergegevens luchtkwaliteit 2019 gepubliceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 maart 2019 de nieuwe, generieke invoergegevens voor luchtkwaliteit bekend gemaakt.

Achtergrondkaarten

De gegevens bestaan onder andere uit nieuwe achtergrondkaarten voor fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2). De nieuwste ruwheidskaart, Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN7,) maakt onderdeel uit van de gegevens.

Nieuwe versie

Ook is er nieuwe versie van de tool om de dubbeltellingscorrectie fijnstof van veehouderijen te berekenen. Daarnaast zijn er nieuwe emissiefactoren voor verkeer en stallen.

De generieke invoergegevens zullen later dit jaar in de nieuwe versies van de rekenmodellen luchtkwaliteit zijn opgenomen.