Mobiliteitsmanagement van goederen en personen bij bedrijven

In 2012 heeft het CROW de publicatie "Mobiliteitsmanagement van Goederen en Personen bij bedrijven" uitgebracht. Dit is gebeurd met inbreng vanuit InfoMil. De publicatie is bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders en beleidsmedewerkers milieu of verkeer en vervoer. De publicatie helpt u om samen met bedrijven in gesprek te gaan over het aspect mobiliteitsmanagement. U kunt de CROW publicatie gratis bij InfoMil aanvragen (de voorraad is beperkt).