ISL3a versie 2017 beschikbaar

U kunt nu rekenmodel voor luchtkwaliteit ISL3a versie 2017 downloaden. Voordat u kunt downloaden wordt u om uw e-mail adres gevraagd. Het opgegeven adres wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in het programma.

De nieuwe versie bevat onder andere de laatste achtergrondgegevens (GCN) en meteorologische gegevens.

Het luchtkwaliteitsmodel ISL3a is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM) en rekent volgens Standaard rekenmethode 3 (SRM3), zoals omschreven in de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). U kunt het programma gebruiken om de gevolgen van (agrarische en industriële) puntbronnen en oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te bepalen.