Luchtkwaliteit in Nederland steeds beter

Voor het vijfde jaar op rij is de lucht in Nederland schoner geworden. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu op 16 december 2014 naar de Kamer heeft gestuurd. Bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijnstof onder de grenswaarden. Desondanks blijft in enkele gebieden voor beide stoffen sprake van overschrijdingen..

De aanbiedingsbrief van de rapportage aan de Eerste en Tweede Kamer staat op www.tweedekamer.nl.

Resultaten voor fijnstof

In gebieden met intensieve veehouderij of industrie worden de grenswaarden voor fijnstof op een beperkt aantal locaties (in 20 van de 403 gemeenten) overschreden. Hierdoor is Nederland er niet in geslaagd om overal aan de grenswaarde voor fijnstof te voldoen.

Resultaten voor stikstofdioxide

Voor stikstofdioxide hoeft Nederland pas in 2015 aan de grenswaarden te voldoen. Berekeningen laten zien dat overschrijding van stikstofdioxide dan nog maar langs 9 kilometer wegen voorkomt, vooral op binnenstedelijke wegen in de Randstad met veel verkeer.

NSL Monitoring

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werkt de rijksoverheid samen met provincies en gemeenten om gezondheidsschade door luchtverontreiniging te verminderen. Om de voortgang te volgen analyseert en rapporteert het RIVM jaarlijks de luchtkwaliteit, in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil.

Meer informatie

De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de Monitoringsronde 2014 zijn in te zien via de website www.nsl-monitoring.nl. RIVM heeft de luchtkwaliteit ook in beeld gebracht op een interactieve website.