Monitoringsrapportage NSL 2018

Hierbij informeren wij u over de publicatie van de Monitoringsrapportage NSL 2018 en het publiekelijk beschikbaar komen van de resultaten van de Monitoringsronde 2018.

De monitoringsrapportage met de resultaten van de monitoring NSL 2018 is op 19 december 2018 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer verstuurd.

De aanbiedingsbrief bij de monitoringsrapportage staat op rijksoverheid.nl. De monitoringsrapportage is beschikbaar op de website van het RIVM. De resultaten van de monitoringsronde 2018 zijn openbaar toegankelijk via de website nsl-monitoring.nl.

Meer informatie over het NSL is te vinden op de pagina Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).