Voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022

Gemeenten kunnen nu het  voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022 downloaden. De voorlichting richt zich op eigenaren van een open haard, kachel of vuurkorf.

Beperken overlast

Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur of de kachel slecht is voor de gezondheid. De rook van een houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht. Via voorlichting kunnen gemeenten houtstokers meer bewust maken van de schadelijke effecten. Houtstokers kunnen hun stookgedrag aanpassen en daardoor kan de overlast voor de omgeving verminderen.


Jaarlijkse evaluatie en aanpassing

Gemeenten kunnen nu het  voorlichtingsmateriaal 2021/2022 downloaden. Het gaat om kant-en-klare informatieve artikelen, infographics, beeldmateriaal en video’s en social media posts. Het materiaal wordt sinds najaar 2019 beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid en wordt ieder jaar aangepast, na een evaluatie onder gebruikers.

Gemeenten kunnen de voorlichting geven via hun website, persberichten, advertenties in huis-aan-huisbladen of andere media.