Rapportage Euro-emissienormen luchtkwaliteit voor auto's en vrachtwagens

De resultaten van het onderzoek van RIVM, Planbureau voor de Leefomgeving en TNO naar de uitstoot van personenauto's en vrachtwagens in 2015 in relatie tot de Euro-emissienormen zijn beschikbaar op de website van RIVM.

Uit het onderzoek blijkt dat er in 2015 vrijwel geen overschrijdingen zouden zijn als de feitelijke uitstoot van personenauto's en vrachtwagens zo sterk zou zijn gedaald als volgens de Euro-emissienormen de bedoeling was.

Volgens de verwachte emissies zou de totale stikstofoxidenuitstoot van het wegverkeer in 2015, het jaar waarin aan de grenswaarde moet worden voldaan, in Nederland ongeveer 50 miljoen kilogram zijn. Op basis van de meest waarschijnlijke feitelijke emissies in dat jaar ligt de geschatte waarde 50 procent hoger, op ongeveer 74 miljoen kilogram.

Zie ook: Luchtkwaliteit in Nederland is verbeterd


Uw onderwerpen