Beschermingsniveau

In het Activiteitenbesluit staan geen grenswaarden voor luchtkwaliteit. Deze staan namelijk al in de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2. De grenswaarden voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer gelden voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen.

De bijdrage van de activiteiten op de luchtkwaliteit mag de grens van Niet in betekenende mate (NIBM) niet overschrijden. Deze grens houdt een bijdrage van 3% van de grenswaarde van NO2 en fijnstof in. Daarbij verslechtert de luchtkwaliteit niet in betekenende mate. Voor activiteiten die mogelijk leiden tot een overschrijding van die grenswaarden geldt een OBM.