ABRvS 201110045/1/R3, 15 augustus 2012 (Wijzigingsplan Bergeijk)

Essentie: Bij de vaststelling van het wijzigingsplan hoeft geen luchtkwaliteitsonderzoek te worden uitgevoerd, omdat dit besluit niet genoemd is in de limitatieve opsomming van artikel 5.16 lid 2 Wm.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16)

Betreft: Besluit van gemeente Bergeijk (B&W) tot vaststelling van het wijzigingsplan "Broekstraat 15-17"

Relevante overwegingen:
2.6.6. Ten aanzien van de door [appellant] gevreesde aantasting van de luchtkwaliteit overweegt de Afdeling als volgt. Artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer biedt het kader voor de beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit voor de uitoefening of de toepassing van de in het tweede lid van dit artikel opgesomde bevoegdheden en wettelijke voorschriften. In het tweede lid van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer zijn geen bevoegdheden en wettelijke voorschriften opgenomen die thans aan de orde zijn, namelijk de vaststelling van een wijzigingsplan. Derhalve is artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer in dit geval niet van toepassing en kan het betoog van [appellant] omtrent de luchtkwaliteit reeds daarom niet slagen.

Datum uitspraak:
15 augustus 2012
Zaaknummer:
201110045/1/R3
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl