Jurisprudentie PM2.5

Op deze pagina staat relevante jurisprudentie over luchtkwaliteit, deelonderwerp PM2.5.

Tot en met augustus 2016 heeft InfoMil de jurispudentie over luchtkwaliteit bijgehouden, daarna hebben we geen uitspraken meer toegevoegd.