ABRvS 201101354/1/M2, 22 juni 2011 (Pluimveehouderij Markelo)

Essentie: De omliggende weilanden en de inrit van de inrichting zijn niet voor het publiek toegankelijk, en hoeven daarom niet in de beoordeling van de luchtkwaliteit meegenomen te worden.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16, artikel 5.19)

Betreft: Besluit van gemeente Hof van Twente (B&W) tot verlening van een revisievergunning aan een pluimveehouderij

Relevante overwegingen:
2.6.1.[...] Ingevolge artikel 5.19, tweede lid, voor zover hier van belang, vindt geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaats op locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang hebben.
2.6.2. Nu de omliggende weilanden en de inrit van de inrichting niet kunnen worden aangemerkt als locaties waartoe leden van het publiek toegang hebben, heeft het college de locaties terecht niet in zijn beoordeling van de luchtkwaliteit meegenomen. [...]

Verwante rechtsoverwegingen staan bijvoorbeeld in de volgende uitspraak:

ABRvS 200908034/1/M2, 15 september 2010 (Vleeskuikenhouderij Landerd)
2.12.3. In het luchtkwaliteitrapport is vermeld dat op een afstand van 250 meter vanaf de grens van de inrichting en ter plaatse van de in de omgeving van de inrichting gelegen woningen is beoordeeld of aan de in voorschrift 4.1 van bijlage 2 bij de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden kan worden voldaan. Volgens het college bevinden zich binnen deze afstand enkel niet voor publiek toegankelijke gebieden (akker- en weiland) alsmede enkele wegen, met een enkele rijbaan zonder middenberm. Door de stichting is dit niet bestreden. De door het college genoemde locaties zijn locaties als bedoeld in artikel 5.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer, zodat op grond van dit artikel ter plaatse hiervan geen beoordeling van de luchtkwaliteit plaatsvindt. Er is gelet hierop geen aanleiding voor het oordeel dat de luchtkwaliteit, door deze op 250 meter afstand van de inrichting en bij woningen te beoordelen, niet op een representatief punt is beoordeeld.

Datum uitspraak:
22 juni 2011
Zaaknummer:
201101354/1/M2
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl