Nieuw Nationaal Model

Met het Nieuw Nationaal Model (NNM) is het mogelijk de verspreiding van emissies in de lucht te berekenen. Pas het NNM toe bij het vaststellen van de kwaliteit van buitenlucht. Bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening aan bedrijven.

Het NNM valt binnen het domein van standaardrekenmethode 3 (SRM3). Het is mogelijk met SRM3 de verspreiding en immissie van punt- en oppervlaktebronnen te berekenen.