Handreiking Nieuw Nationaal Model

Er zijn twee Handreikingen Nieuw Nationaal Model.

Deel I
Het eerste deel beantwoordt vragen die veel gebruikers hebben gesteld over het zogenaamde ''Paarse boek''. In dit boek zijn de theorie en theoretische achtergronden van het NNM beschreven.

Deel II
Hier staat het praktische gebruik van het Nieuw Nationaal Model (NNM) centraal. Hoe worden de beste invoergegevens gekozen om een zo realistisch mogelijk resultaat te verkrijgen.